Prace na Forcie Piechoty nr 6 part 1

Nasza grupa, brała udział dzisiaj (7/11/2021) w pracach wykonywanych przez Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne. Prace obejmowały mycie elewacji schronu głównego Fortu Piechoty nr 6.

Jesteśmy dumni z efekty i możliwości pomocy!